Jak pozyskać 200 tys. zł wsparcia dla rolników? Sprawdź, jak otrzymać dofinansowanie.

EURO 2024 Sukces Polski nakręci sprzedaż!

Porażka uderzy w biznesy BLIK

Wielkie problemy z przelewami BLIK na telefon!

Pieniądze trafiają do obcych osób

Finanse domowe

Ile kosztuje praca matki w domu? Policzyła wszystkie fuchy. Oto kwota

Rowerzyści

Te polskie miasta dopłacają do 2500 zł do zakupu roweru! Jak dostać pieniądze?

Pieniądze na boisku EURO 2024. Polska bez szans na wyjście z grupy.

Finansowe starcie

Premia dla młodego rolnika 2024. Kiedy nabór wniosków i jakie wymagania?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od 19 czerwca będzie można ubiegać się o przyznanie premii dla młodych rolników w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023 – 2027. Wnioski można składać od 19 czerwca do 19 sierpnia 2024 roku.

O wsparcie w ramach Premii dla młodych rolników mogą ubiegać się osoby, które w dniu złożenia wniosku:

  • nie ukończyli 41. roku życia
  • nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności rolniczej, lub rozpoczęły ją nie wcześniej niż w ciągu 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
  • mają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych, ewidencji wniosków o przyznanie płatności
  • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 3 lat od daty otrzymania pierwszej płatności
  • złożą biznesplan, do którego realizacji się zobowiążą

Jak wysokie dofinansowanie mogą dostać rolnicy i na co mogą je przeznaczyć?

Pomoc jest wypłacana w charakterze ryczałtu i wynosi 200 tys. zł. Kwota jest wypłacana w dwóch ratach – 70% przyznanej kwoty w pierwszej racie (140 tys. zł) oraz 30% w drugiej racie (60 tys. zł).

Młody rolnik 2024. Na co można przeznaczyć pieniądze?

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  1. inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży
  2. zakup nieruchomości rolnych
  3. zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich
  4. inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich
  5. zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu i pojazdów służących wsparciu prowadzonej działalności

QUIZ PRL: Weselne hity w PRL-u! Pamiętasz te przeboje?