Ministerstwo Edukacji Narodowej w trakcie opracowywania istotnych zmian w egzaminie maturalnym. Prace trwają nad projektem.

Jest to czas intensywnych prac nad projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz kilku innych ustaw, które mają kluczowe znaczenie dla polskiego systemu edukacji. Zmiany te zostały wpisane do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów i mają być przyjęte w trzecim kwartale 2024 roku.

Aktualnie, aby zdać maturę, uczniowie muszą uzyskać określoną liczbę punktów z egzaminów zarówno pisemnych, jak i ustnych. Projekt nowelizacji proponuje wprowadzenie nowych funkcji, takich jak egzaminator-weryfikator oraz operator pracowni informatycznej, aby lepiej przygotować uczniów do przeprowadzenia egzaminów maturalnych.

Jedną z kluczowych zmian zakłada możliwość wyboru dowolnego języka obcego nowożytnego do egzaminu maturalnego, niezależnie od języka, który był wykładany w szkole. Przewiduje się także konieczność zdawania egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym przez absolwentów oddziałów i szkół dwujęzycznych.

Projekt nowelizacji obejmuje również kwestie związane z większą cyfryzacją egzaminów zawodowych, ujednoliceniem przepisów dotyczących unieważniania egzaminów oraz zwiększeniem transparentności procesu dopuszczenia podreczników do użytku szkolnego.

Podsumowanie zmian:

  1. Wprowadzenie nowych funkcji egzaminatora-weryfikatora i operatora pracowni informatycznej.
  2. Możliwość wyboru języka obcego nowożytnego do egzaminu maturalnego.
  3. Zobowiązanie uczniów dwujęzycznych do zdawania egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym.
  4. Cyfryzacja egzaminów zawodowych.
  5. Ujednolicenie przepisów dotyczących unieważniania egzaminów.
  6. Zwiększenie transparentności procesu dopuszczenia podręczników do użytku szkolnego.