Nowa stawka minimalna godzinowa od lipca - zmiany, o których należy pamiętać.

Szacunek dla pracownika to podstawa w każdej relacji pracowniczej. To jednak nie wszystko, co musi być zapewnione zatrudnionym osobom. Istotne są także minimalne stawki godzinowe oraz minimalne wynagrodzenie, które są regulowane przez przepisy prawa.

Minimalna stawka godzinowa dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umów o świadczenie usług, do których przepisy mają zastosowanie. Obejmuje ona zleceniobiorców nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce lub za granicą.

Regulacje dotyczące minimalnej stawki godzinowej nie obowiązują w przypadku niektórych umów, takich jak umowy między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności, umowy prowizyjne, czy umowy o świadczenie usług opiekuńczych całodobowych.

Pierwsza podwyżka minimalnej stawki godzinowej w tym roku miała miejsce na początku stycznia. Kolejna, przewidziana na 1 lipca tego samego roku, spowoduje podniesienie stawki do 27,70 zł brutto, obowiązującej do końca 2024 roku. Należy pamiętać, że niespełnienie tego warunku grozi karą grzywny dla pracodawcy.

Przestrzeganie minimalnego wynagrodzenia to równie istotny obowiązek. Od 1 lipca bieżącego roku minimalna krajowa wynosić będzie 4300 zł brutto. Przy tej kwocie konieczne będzie opłacenie składek emerytalnych, rentowych, chorobowych, zdrowotnych oraz zaliczek na podatek PIT.

Podsumowując, obecne minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi 4242 zł brutto, co po odliczeniu składek daje kwotę około 3221,98 zł netto.