Partia Razem reaguje na współpracę Pauliny Matysiak z posłem PiS

Paulina Matysiak została zawieszona w partii Razem oraz w klubie Lewicy z powodu współpracy z posłem PiS Marcinem Horałą. Zawieszenie oznacza, że nie może reprezentować partii oraz klubu, prowadzić projektów ustaw ani występować w mediach jako posłanka Razem.

Decyzja o zawieszeniu

Decyzję o zawieszeniu posłanki podjęło Prezydium Klubu Lewicy. Anna Maria Żukowska, również posłanka Lewicy, we wpisie na platformie X uzasadniła to działaniem niezgodnym z interesem klubu. Echa współpracy posłanki z posłem PiS wywołały kontrowersje w Nowej Lewicy.

Reakcja Anny Marii Żukowskiej

Anna Maria Żukowska, wypowiadając się na temat sprawy Pauliny Matysiak, podkreśliła negatives skutki wyżej wymienionej współpracy. Głosła ona, że zakładanie wspólnego ruchu społecznego z posłem PiS nie służyło interesom klubu. Dlatego podjęto decyzję o zawieszeniu posłanki do czasu wyjaśnienia przez macierzystą partię jej przyszłych losów.

Żukowska podkreśliła, że działania związane z tworzeniem ruchu społecznego czy projektów politycznych wspólnie z posłem PiS nie korespondują z pracą parlamentarną zespołów parlamentarnych. Określiła te działania jako sposób politykowania, który może służyć różnym celom, między innymi próbie zyskania popularności czy też budzeniu niekorzystnych reakcji w klubie i rządzie. Takie działania nie zostały pozytywnie odebrane w Nowej Lewicy.