Aresztowanie trzech rektorów uczelni prywatnych w ramach akcji CBA

Akcja Centralnego Biura Antykorupcyjnego miała miejsce w kilku miejscowościach, w których zatrzymano rektorów niepublicznych uczelni oraz profesora związanych z przestępstwami korupcyjnymi.

Zatrzymani rektorzy uczelni

Zatrzymanych w ramach działania CBA znaleźli się Roman G. – rektor Wyzszej Szkoly Spoleczno-Ekonomicznej w Gdańsku, Rafał K. – rektor i założyciel Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu oraz Grzegorz G. – profesor Akademii Jagiellońskiej w Toruniu.

Sledztwo w sprawie korupcji

Delegatura CBA w Rzeszowie prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące zorganizowanych grup przestępczych działających w Collegium Humanum oraz innych prywatnych uczelniach wyższych, które miały na celu uzyskanie korzyści majątkowych na łączną sumę 630 tysięcy złotych.

  • Sledztwo dotyczy m.in. zorganizowanej grupy przestępczej w Collegium Humanum.
  • Korzysci majątkowe wynosiły 630 tys. złotych.

Akcja interwencyjna CBA

Działania CBA miały miejsce 19 i 24 czerwca na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego, podczas których przeszukano miejsca zamieszkania zatrzymanych oraz ich gabinety na uczelniach.

Zastosowane srodki zabezpieczające

Prokurator zastosował środki zapobiegawcze, takie jak poręczenie majątkowe oraz dozór policji, wobec podejrzanych o przekupstwo i płatną protekcję czynną.

  1. Poręczenie majątkowe w kwocie 50 tys. złotych oraz dozor policji z zakazem kontaktowania się.
  2. Poręczenie majątkowe w wysokości 200 tys. złotych oraz dozór policji z restrykcjami w kontakcie z osobami powiązanymi.

Afera zataczająca Collegium Humanum

Skandal związany z Collegium Humanum wybuchł w marcu 2023 roku, kiedy CBA zatrzymało osoby związane z handlem fałszywymi dyplomami i korupcją w wymiarze majątkowym na prywatnej uczelni w Warszawie.

Rola świadka koronnego

Paweł C. – był rektor stołecznej uczelni – zaczął współpracować z organami ścigania i może uzyskać status małego świadka koronnego, ujawniając osoby zamieszane w aferę wydawania nielegalnych dyplomów.