Matura 2025: CKE przedstawiła nowe wytyczne. Jakie niespodzianki czekają na tegorocznych absolwentów?

Zarówno dla przyszłorocznych maturzystów, jak i uczniów zdających egzamin ósmoklasisty, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wymagania dotyczące nadchodzących testów. Oczekiwane jest spełnienie określonych kryteriów, które zostały określone w komunikacie CKE.

Zgodnie z informacją zawartą w komunikacie, matura w formule 2023 będzie sprawdzać „poziom opanowania wymagań ogólnych i szczegółowych”, które zostały określone w załączniku 1 (LO i T) do rozporządzenia ministra edukacji. Wyjątkiem będzie egzamin rozszerzony z WOS-u.

W roku szkolnym 2024/2025 osoby przystępujące do testu z wiedzy o społeczeństwie zostaną poddane wymaganiom określonym w załączniku 3 (H i WOS w LO i T) do wcześniej wspomnianego rozporządzenia. Natomiast od roku szkolnego 2025/2026 wymagania będą ustalane na podstawie załącznika 1 (LO i T).

Z kolei dla osób piszących maturę w formule 2015, sprawdzany będzie poziom opanowania wymagań ogólnych i szczegółowych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z sierpnia 2012 roku.

Informatory od CKE. Jest termin

Centralna Komisja Egzaminacyjna przekazała również informacje dotyczące terminu opublikowania informatorów od roku szkolnego 2024/2025, obejmujących zarówno egzamin ósmoklasisty, jak i maturalny w formule 2023. Termin na publikację jest do 1 września bieżącego roku.

Informator maturalny w formule 2015 obowiązuje od roku szkolnego 2024/2025, nie zawierać będzie aneksów i zostanie opublikowany na stronie CKE. Informatory to materiały zawierające opisy egzaminów, zakres umiejętności i wiedzy objętych testami, a także zasady oceniania zadań.

W informatorach zamieszczane są również przykładowe zadania, które mogą pojawić się na egzaminie, co stanowi nieocenioną pomoc dla osób przygotowujących się do matury czy egzaminu ósmoklasisty.