Nowe zasady dla działalności nierejestrowanej: wyższy limit od 1 lipca, możliwość większych zarobków

Działalność nierejestrowana jest stosunkowo nowym sposobem prowadzenia działalności. Została zdefiniowana w 2018 roku w ramach Konstytucji Biznesu (pakiet ustaw wprowadzonych w życie 30 kwietnia 2018 dotyczących prowadzenia działalności). Osoby, które zdecydują się na zarabianie w tej formie, nie są zobowiązane do opłacania ZUS oraz prowadzenia księgowości czy wypełniania innych obowiązków związanych z prowadzeniem własnej firmy.

Z tego rozwiązania mogą skorzystać osoby, które w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej. Niedopuszczalne jest również prowadzenie działalności nierejestrowanej, jeśli miałaby ona działać w sektorze, w którym niezbędne są licencje, zezwolenia czy koncesje. Z pewnością jest to atrakcyjny sposób sprawdzenia, jak będziemy sobie radzić jako przedsiębiorcy i czy nasz pomysł na biznes ma szansę się rozwijać.

W ten sposób można również dorabiać do wypłaty czy świadczeń emerytalno-rentowych. Ważne jest jednak, że działalność nierejestrowana zakłada, że praca w jej ramach jest wykonywana przez osobę, która ją prowadzi. Działalnością nierejestrowaną można prowadzić, jeśli nie przekracza się konkretnie zdefiniowanych limitów. Jeszcze do 30 czerwca br. limit ten wynosił 3181,50 zł miesięcznie.

Początkiem 2025 roku planowane są zmiany tej kwoty. Związane jest to z faktem, że limit zawsze stanowi 75 proc. minimalnego wynagrodzenia brutto. Jeśli prowadzisz działalność nierejestrowaną, musisz mieć na uwadze, że limit liczy się osobno na każdy miesiąc (niewykorzystany limit „nie przechodzi” na następne miesiące).

Do limitu liczony jest przychód należny, czyli kwota sprzedaży. Jeśli w danym miesiącu zdarzy się mikroprzedsiębiorcy przekroczyć limit, ustawodawca przewiduje 7 dni na założenie działalności gospodarczej. A wraz z nią przyjęcie obowiązków rejestrowanej działalności: odprowadzania ZUS, podatku dochodowego i w niektórych przypadkach — VAT.

Jeśli zamierzasz podjąć działalność nierejestrowaną, musisz pamiętać, że jest ona również związana z niewielkimi, ale jednak formalnościami. W ramach takiej działalności jesteś zobowiązany do prowadzenia , do wyboru: w wersji papierowej albo elektronicznej. Jest to również działalność opodatkowana.

Co ważne, w ramach rozliczenia PIT-36 . Z tego względu z korzyścią dla podatnika jest zbieranie dokumentów, potwierdzających wydatki związane z działalnością, takie jak faktury czy rachunki. Każdy prowadzący działalność nierejestrowaną jest zobowiązany do wystawiania rachunków lub faktur, zgodnie z żądaniem klienta oraz przestrzegania praw konsumentów.