Ten kraj wprowadza sześciogodzinny dzień pracy - zmiana od czterech dni.

Tydzień pracy mogą wydłużać wybrane zakłady produkcyjne i przemysłowe oraz firmy świadczące usługi całodobowo. Wolne piątki zamiast niedziel handlowych? Stanowczy głos z rządu Tuska. Władze przyjęły przepisy wydłużające tydzień pracy we wrześniu 2023 r. ze względu na problemy z wydajnością, które często skutkują nieodpłatnymi nadgodzinami. Politycy zwrócili też uwagę na kurczące się zasoby siły roboczej w związku z malejącą liczbą ludności.

Według władz w Atenach nowe prawo ma na celu zwalczanie pracy na czarno, zwiększenie elastyczności i zatrudnienia. Osoby pracujące dłużej mają otrzymywać wyższe wynagrodzenie za dodatkowy dzień pracy. W przypadku pracy w dzień świąteczny ma być to dodatek w wysokości 115 proc. podstawowej wypłaty.

Koniec z pracą od poniedziałku do piątku? 61 brytyjskich firm przeprowadziło eksperyment. Wniosek nie budzi wątpliwości. Inspekcje pracy „praktycznie nie istnieją”. Krytycy nowych przepisów oceniają, że sześciodniowy tydzień pracy stanie się teraz normą, ponieważ inspekcje pracy „praktycznie nie istnieją” w Grecji. Jak podkreśla Greek Reporter, w Grecji już teraz pracuje się dłużej niż w innych krajach UE czy w USA.

Według szacunków OECD w 2022 roku Grek średnio pracował 1886 godzin, mieszkaniec USA — 1811, a całej UE — 1571.

Czterodniowy tydzień pracy. Ekspertka wskazuje 10 zalet. Zdaniem ekspertów Grecja idzie pod prąd światowego trendu promującego wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy.