Waloryzacja kapitału początkowego w ZUS. Zakład ogłosił wysokość na rok 2024.

W związku z roczną składką, stan kont i subkont osób ubezpieczonych wzrósł o około 750 mld złotych, podano w rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP) przez prezesa ZUS, Zbigniewa Derdziuka.

Co roku, w czerwcu ZUS dokonuje procesu waloryzacji w celu zapewnienia ochrony wartości zgromadzonych funduszy na kontach i subkontach. Proces ten jest istotny dla 26 milionów osób i ma na celu zabezpieczenie pieniędzy przed utratą wartości, wykorzystując nowoczesne technologie oraz zaangażowanie pracowników Zakładu.

Podczas waloryzacji uwzględniono kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, kapitał początkowy i środki na subkoncie zgromadzone na dzień 31 stycznia 2023 roku. Dodatkowo wzięto pod uwagę wskaźniki dla składek emerytalnych oraz kapitału początkowego.

Przez proces waloryzacji, stan posiadania przyszłych emerytów zwiększył się. Dzięki temu osoby, które dotychczas zgromadziły pewną kwotę na swoich kontach, mogą spodziewać się wzrostu środków.

Na przykład, jeśli ktoś miał zgromadzone pewne kwoty w postaci składek i kapitału początkowego, po waloryzacji ich stan konta uległ zwiększeniu.

Z kolei osoba posiadająca środki na koncie może otrzymać wyższe świadczenia emerytalne. To bardzo korzystny proces, który ma na celu zapewnienie realnej wartości zgromadzonym środkom Polaków.

Dane wynikające z przeprowadzonej waloryzacji będą widoczne dla ubezpieczonych już w czerwcu. Informacje te będą dostępne dla każdej osoby urodzonej po 1948 roku, która kiedykolwiek była objęta ubezpieczeniami społecznymi i ma na koncie w ZUS zapisaną chociaż jedną składkę.