RPP nie zaskoczyła inwestorów. Adam Glapiński wyjaśnia decyzję dotyczącą stóp procentowych.

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się pozostawić stopy procentowe NBP bez zmian. Tradycyjnie dzień po decyzji jej uzasadnienie na konferencji prasowej przedstawi prezes NBP Adam Glapiński. Co powie tym razem?

NBP Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się pozostawić stopy procentowe NBP bez zmian. Takie rozstrzygnięcie było zgodne z powszechnymi oczekiwaniami rynku. Na mocy czerwcowej decyzji RPP stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego nadal będą kształtować się następująco:

  • stopa referencyjna: 5,75 proc. w skali rocznej (poprzednio 5,75 proc.),
  • stopa lombardowa: 6,25 proc. w skali rocznej (poprzednio 6,25 proc.),
  • stopa depozytowa: 5,25 proc. w skali rocznej (poprzednio 5,25 proc.),
  • stopa redyskonta weksli: 5,80 proc. w skali rocznej (poprzednio 5,80 proc.),
  • stopa dyskontowa weksli: 5,85 proc. w skali rocznej. (poprzednio: 5,85 proc.)

Utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie było rozstrzygnięciemjednomyślnie obstawianym przez ekonomistów. Podobnie jak w poprzednich miesiącach nikt nie oczekiwał zmiany kosztu kredytu w Narodowym Banku Polskim. Bez zmian cena pieniądza w banku centralnym pozostała także na majowym, kwietniowym, marcowym, lutowym, styczniowym i grudniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

Konferencja prezesa Glapińskiego

Kiedy możemy spodziewać się następnej obniżki stóp procentowych? Temat ten Adam Glapiński na konferencji podejmie na pewno, tym bardziej że EBC poinformował dziś o pierwszej od 5 lat obniżce stóp procentowych. Informuję o zwiększeniu zasobów złota. Kupujemy cały czas złoto. Nie spieszymy się. Kupiliśmy ponad 260 ton złota, z czego w samym 2023 roku 130 ton. A ostatnio udało nam się kupić 5 ton złota. Więcej od nas kupił tylko chiński bank centralny. Zasób złota wynosi 363 tony. Kupujemy aż do poziomu 20% ogółu rezerw walutowych – powiedział Adam Glapiński.

Rezerwy walutowe i złoto w przypadku jakiegoś niewyobrażalnego rozwoju sytuacji (…) i także zagrożenia wojennego są bezcenne. Umożliwiają kontynuowanie funkcjonowania państwa – dodał. Bronimy także gotówki w obiegu. NBP zgodnie z obowiązującą ustawą broni złotego – podkreślił prezes NBP.

  1. Gotówka jest najlepszym środkiem płatniczym dla kraju, który buduje sprawną gospodarkę.
  2. Jesteśmy krajem przyfrontowym. Gotówka pełni kluczową rolę w przypadku ataku cybernetycznego.
  3. Przypominam, jaka była panika i kolejki przed bankomatami jeszcze niedawno.

Jesteśmy gotowi do zaspokojenia trzykrotnie większego popytu. My po prostu mamy zasoby fizycznie gotowego pieniądza w naszych magazynach. Teraz mamy o wiele większe zasoby, niż dwa lata temu – zaznaczył.

Co dalej z inflacją? „W ymknie się z celu „

Inflacja od 4 miesięcy jest w celu inflacyjnym. W maju jesteśmy dokładnie w celu inflacyjnym. Cel to 2,5% +/- 1 punkt procentowy. To jest ogromny sukces NBP i jego polityki pieniężnej – podkreslił Adam Glapiński. Także inflacja bazowa – choć powoli, opornie, z trudem – powoli spada. Tak jest wszędzie na świecie – ta inflacja bazowa jest uporczywa, zwłaszcza w usługach – stwierdził prezes NBP.

Ale ten proces spadku inflacji bazowej też się dokonuje. Dla nas podstawowym wskaźnikiem jest teraz inflacja bazowa. I ona stopniowo spada, ale nadal jest wysoka. My na to patrzymy i czekamy, kiedy ona wreszcie będzie niższa – powiedział Glapiński w dalszej części konferencji. RPP koncentruje się na tym, aby inflacja był trwale niska. Naszym celem jest utrzymanie się w celu inflacyjnym w średnim okresie – tj. ok. 2 lat.

Spodziewamy się, że w drugiej połowie roku inflacja wzrośnie. Będzie to skutkiem wzrostu cen energii, ciepła i gazu – odnotował szef banku centralnego. Na koniec roku inflacja będzie wynosić ok. 5% i wymknie się z celu inflacyjnego – zaznaczył Glapiński.

Rada nie zawaha się przed podwyżką stóp procentowych

Stopy procentowe oczywiście nie mogą ulec obniżeniu. Prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych do końca roku przy tym scenariuszu jest zerowe – podkreślił prezes NBP. Dążymy do tego, aby inflacja utrwaliła się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym w średnim okresie – czyli ok. 2 lat – przekazał Glapiński.

Głosów za obniżeniem stóp nie ma w wypowiedziach członków Rady Polityki Pieniężnej. To nie jest dyskutowane. To by nastąpiło, gdyby ten poziom 2,5% miał charakter trwały – zaznaczył. Jeśli z naszych projekcji będzie wynikać, żę ta podwyzszona inflacja w 2025 r. się utrzyma lub wzrośnie, to ta Rada nie zawaha się przed podwyżką stóp procentowych – dodał.

Złoty działa przeciw inflacji, wzrost płac to silny bodziec inflacyjny

Mamy do czynienia z bardzo luźną polityką fiskalną oraz szybkim wzrostem płac, zwłaszcza w sferze budżetowej. W I kwartale wzrost płac ponad 14% to niesłychanie silny bodziec inflacyjny – odnotował. Mamy też wreszcie ożywienie gospodarcze, mamy stosunkowo dobrą koniunkturę – co jest dobre, ale też działa proinflacyjnie. Natomiast kurs złotego jest mocny i działa przeciw inflacji. Te wysokie stóp procentowe utrzymują wysoki kurs złotego – to nie jest naszym celem, ale wzmacnia transmisję naszej polityki – przekazał prezes banku centralnego.

Obniżki stóp w EBC powodują dalsze wzmocnienie złotego. Bo ta różnica między naszą stopą procentową, a innymi bankami centralnymi będzie większa i złoty [kurs złotego – red.] będzie działał antyinflacyjnie – powiedział Glapiński.