Wittchen w tarapatach: rosnące zainteresowanie turystyką, a walizki pozostają nietknięte.

Przedstawiciele analizujący rynek handlowy zauważają, że firma Wittchen radzi sobie relatywnie słabo w porównaniu z innymi podmiotami z branży. Pomimo niewielkiego wzrostu notowań firmy od początku roku, która oferuje produkty takie jak torebki, walizki, odzież i galanterię, kurs akcji CCC wzrósł w tym samym czasie o ponad 100 procent. Według Piotra Chodyry z Trigona DM, mimo dobrej sytuacji w branży turystycznej, perspektywy biznesowe Wittchena nie są optymistyczne. Analityk podkreśla, że sprzedaż walizek w pierwszym kwartale tego roku spadła o 10,5 procent, a rynek polski powoli zaczyna się nasycić, a perspektywy w Niemczech nie są zbyt dobre.

W pierwszym kwartale 2024 roku sieć sklepów oferujących galanterię skórzaną i torby zarobiła o połowę mniej niż rok wcześniej. Spadek ten tłumaczony jest między innymi dobrymi wynikami z roku poprzedniego. Spadające notowania akcji Wittchena są postrzegane w kontekście wzrostu akcji konkurencyjnych firm, takich jak Rainbow Tours. Ponad połowa przychodów Wittchena pochodzi ze sprzedaży walizek, a słabość popytu skłania firmę do stosowania częstszych wyprzedaży w nadziei na zwiększoną ilość sprzedanego towaru.

Analiza specjalistów

Według chodyry, sytuacja Wittchena jest wynikiem sukcesu z poprzednich lat, gdy firma odnosiła wysokie wyniki sprzedaży, zwłaszcza w okresie po pandemii. Wzrost cen frachtów i nasycenie rynku mogą przełożyć się na obniżone marże brutto w dłuższej perspektywie czasowej. Ekspansię zagraniczną i sprzedaż walizek Wittchen opierał swoją strategię wzrostu. Problemem jest jednak brak przestrzeni magazynowej, co skutkuje koniecznością podnajmowania dodatkowych powierzchni na przechowywanie towarów, co zwiększa koszty operacyjne.

Zagrożenia i prognozy

Według analityków, firma Wittchen będzie musiała zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z nasyconym rynkiem oraz ogólnoświatowymi problemami, takimi jak wzrost cen frachtów czy ograniczenia magazynowe. Perspektywa niskiego wzrostu sprzedaży w 2024 roku i tendencja spadkowa notowań akcji Wittchena budzą obawy wśród ekspertów. W obliczu skomplikowanej sytuacji na rynku podmioty z branży muszą podejmować trafne decyzje, aby zapewnić rentowność i utrzymanie się na konkurencyjnym rynku.