Polska w strefie euro: Komisja Europejska przedstawia swoje stanowisko

Wakacje są za drogie Dramat Polaków. Aż 29 proc. planuje spędzić długi urlop w domu

Decyzja ws. CPK

  • Premier Donald Tusk opóźni realizację CPK. Podano powody

Linie Lotnicze

  • Niemcy doliczą ekstra 300 zł do biletów lotniczych! Kto musi płacić?

Budżet państwa

  • Bruksela każe Polsce zaciskać pasa. To koniec 800 plus, 13. i 14. emerytury? Jest decyzja

Handel

  • Zakupy z psem? Teraz to możliwe w Polsce

Raporty UE w kwestii wymagań na przyjęcie euro

KE jest zobowiązana do przedstawienia przynajmniej raz na dwa lata raportu na temat konwergencji krajów członkowskich, które nie należą do eurolandu – a więc stopnia zbliżenia ich wskaźników gospodarczych do unijnej średniej. Warunkiem przystąpienia do strefy euro jest spełnienie czterech warunków.

  • Zgodnie z raportem Polska obecnie nie spełnia żadnego z nich.
  • Ogólnie Polska została objęta 19 czerwca przez KE procedurą nadmiernego deficytu wraz z sześcioma innymi krajami.
  • Warunek trzeci dotyczy stabilnej waluty i stanowi, że państwo chcące przystąpić do strefy euro musi uczestniczyć w mechanizmie kursowym ERM II przez co najmniej dwa lata.
  • Obecnie nie należy do niej siedem państw członkowskich UE: Bułgaria, Czechy, Dania, Węgry, Polska, Rumunia i Szwecja.
  • Dania korzysta z tzw. klauzuli opt-out, dającej jej możliwość nieprzystępowania do danej polityki UE, i z tego powodu nie podlega ocenie konwergencji.
  • Łącznie do strefy euro weszła Chorwacja; obecnie liczy ona 20 państw.

Spośród krajów członkowskich poza strefą euro najbliżej wejścia jest Bułgaria, która planowała wprowadzić wspólną walutę na początku 2025 r. W ocenie KE Bułgaria nadal nie spełnia jednak warunku dotyczącego stabilności cen.

Quiz

Gospodynie domowe w PRL. Czy w Polsce Ludowej dałabyś radę zrobić coś z niczego?