Oktawave otrzymuje wsparcie finansowe dla innowacyjnego projektu Next Gen Cloud w ramach programu IPCEI

Oktawave podejmuje wyzwanie opracowania technologii do stworzenia w chmurze publicznej bezpiecznego środowiska, dzięki rozwiązaniu, które technicznie uniemożliwi dostawcy usług uzyskanie dostępu do danych.

Działania w ramach projektu IPCEI będą koncentrować się na opracowaniu technologii kryptograficznego zabezpieczenia przetwarzania danych w chmurach, rozwiązań do zarządzania i przechowywania danych geograficznie rozproszonych oraz narzędzi do autentykacji danych pomiędzy różnymi dostawcami.

Dotacja w ramach IPCEI (ang. Important Projects of Common European Interest) została przyznana w konkursie Cloud Infrastructure and Services, wspierającym rozwój usług przetwarzania danych w chmurze oraz cyberbezpieczeństwo.

Proces pozyskania wsparcia przewidywał dwa etapy, tj. notyfikację projektu przez Komisję Europejską oraz etap krajowy procesu. Innowacyjny Projekt Next Gen Cloud, realizowany przez Oktawave, stanowi jeden z 19 projektów w całej Europie, które uzyskały notyfikację Komisji Europejskiej.

Również na etapie krajowym Next Gen Cloud był tylko jednym z 3 projektów, które otrzymały pozytywną ocenę i dofinansowanie od Komisji Europejskiej i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Przyznane wsparcie to ponad 10 milionów euro, dzięki którym możliwe będzie przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych, a w konsekwencji wprowadzenie na rynek pionierskiego produktu z zakresu przetwarzania danych w chmurze.

Technologie, nad którymi pracuje Oktawave w ramach projektu Next Gen Cloud zakładają uniwersalne zastosowanie, czyli zabezpieczenie procesu przetwarzania zarówno w środowiskach publicznych chmur globalnych, jak i chmur prywatnych umieszczonych w lokalnych centrach danych.

Zakres projektu będzie koncentrował się na badaniach nad możliwością wykorzystania technik kryptograficznych jako podstawy do budowy środowisk uruchomieniowych oraz obszarów magazynowania danych realizowanych w przestrzeni procesorów GPU.

Jednym z wyzwań dla firm, które planują przenieść wrażliwe dane do chmury jest także potrzeba dystrybucji, zarządzania i zabezpieczenia kluczy szyfrujących powierzonych chmurze.

Projekt będzie próbował rozwiązać ten problem poprzez prace nad stworzeniem bezpiecznej enklawy w ramach pamięci klasycznych, ale zwirtualizowanych CPU.

Rozwiązanie będzie służyć do przechowywania kluczy szyfrujących i eliminować konieczność korzystania z urządzeń sprzętowych typu HSM, które zwykle są niekompatybilne z chmurą publiczną.

Równolegle Oktawave w ramach projektu będzie pracować nad technikami autoryzacji, konsolidacji i śledzenia zmian w zbiorach danych dystrybuowanych pomiędzy ośrodkami przetwarzania chmury (pomiędzy ośrodkami centralnymi a brzegowymi typu Edge).

Celem będzie uzyskanie spójnego widoku na dane rozproszone. Rozwój automatyzacji oraz widoczna w czasie rzeczywistym dynamika w migracjach zasobów pomiędzy ośrodkami odsłoniły potrzebę stworzenia jednolitego widoku do obserwowania tych danych.

Spójny widok, który będzie wyposażony w standardowe przemysłowe interfejsy dostępu do danych, umożliwi aplikacjom już istniejącym i tworzonym pod klasyczną architekturę serwerową pełne wykorzystanie benefitów chmury.

Oktawave to polska platforma chmury publicznej oferująca pełny stos IaaS. Integruje różnorakie technologie, aby dostarczyć niezawodny i kompletny stos usług chmurowych.

Od 12 lat inwestuje w ciągły rozwój w zakresie bezpieczeństwa, automatyzacji i podniesienia jakości usług. Operuje trzema centrami danych Tier 3 zlokalizowanymi na terenie Polski, w dwóch regionach dostępności.

W 2022 roku Oktawave weszła w skład Grupy Netia, znacząco wzmacniając ofertę i kompetencje Grupy Polsat Plus w zakresie rozwiązań chmurowych.

Głównym celem IPCEI jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu, zwłaszcza w najistotniejszych strategicznie dla Unii Europejskiej sektorach gospodarki, takich jak rynek usług chmurowych.

IPCEI – CIS skupia się na rozwoju infrastruktury, oprogramowania pośredniczącego oraz możliwości usługowych w obszarze technologii chmurowej.

Projekty realizowane w ramach IPCEI cechują się wysokim stopniem innowacyjności, pozytywnym wpływem na środowisko oraz przyczyniają się do rozwoju i zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu.