Polsat oraz PAK podjęły decyzję o wspólnej inwestycji

Spółki z portfela Zygmunta Solorza:

Zespół Elektrowni PAK oraz Grupa Cyfrowy Polsat poinformowały w czwartek, że wspólnie kupią udziały w spółkach realizujących projekt zespołu elektrowni wiatrowych w woj. opolskim o łącznej mocy przyłączeniowej około 500 MW. Cyfrowy Polsat podał, że kupowane elektrownie to największy planowany zespół elektrowni wiatrowych na lądzie w Polsce. ZE PAK obejmie 99 proc. udziałów, a Cyfrowy Polsat, poprzez spółkę PAK-Polska Czysta Energia, 1 proc., ale w umowie inwestycyjnej zastrzeżono, że może zwiększyć zaangażowanie wraz z rozwojem projektu.

Umowy mające na celu rozwój projektu

„Dodatkowo zostaną zawarte umowy mające na celu rozwój projektu do etapu gotowości do budowy do końca 2030 r.” – podano. Sprzedającym jest cypryjski wehikuł Goalscreen Holdings, kojarzony z założycielami funduszu Neo Investments (główny akcjonariusz Grupy OEX). Firmy Zygmunta Solorza kupują dwie spółki: Energia Przykona oraz Neo Energia Przykona X. ZE PAK ma wyłożyć na udziały do 110 mln euro, a PAK PCE do 1,2 mln euro.

  1. Płatności z tytułu umów o rozwój projektów
  2. Płatności z tytułu umów o rozwój projektów uzależnione będą od zakończenia określonych faz projektu, a całkowita kwota będzie zależała od finalnych parametrów farmy wiatrowej, w szczególności od osiągniętej mocy, i szacowana jest na nie więcej niż 160 mln euro – podano ponadto.
  • Projekt w fazie rozwoju
  • Projekt ma już wstępne założenia, jest w początkowym etapie rozwoju i zakładamy, że najpóźniej w 2030 r. będzie gotowy do rozpoczęcia budowy – zapowiada Maciej Stec, wiceprezes ds. strategii Cyfrowego Polsatu. Potrzebne są m.in. pozwolenia, które umożliwią określenie parametrów i rozpoczęcie budowy.