Spadający rynek akcji w Chinach - doskonała okazja do zakupu

Przywrócenie nadziei na rynkach chińskich

Po osiągnięciu wieloletnich minimów ceny akcji chińskich firm odbiły, lecz do odrobienia strat z poprzednich lat jest jeszcze bardzo daleko. Rynek z nadzieją reagował na poprawiającą się sytuację gospodarczą na początku roku i plany stymulacji pograżonego w kryzysie rynku nieruchomości. Kolejne wsparcie i ważne zmiany w gospodarce mogą zostać ogłoszone przez władze w Pekinie w lipcu.

Wycena akcji i perspektywy gospodarcze

Dyskonto rynkowe Indeksu MSCI China od szczytu w 2021 r. do tegorocznego dołka stracił ponad 60 proc. Po osiągnięciu minimów indeks zdołał odbić o 20 proc. Nastroje na rynku wspierały zapowiedziane przez Pekin działania mające na celu pobudzenie gospodarki. Inwestorzy zaczęli patrzeć na chińskie akcje bardziej przychylnie, głównie ze względu na niską wycenę.

Zwrócenie uwagi na dywidendy

W ostatnich latach chińskie spółki notowane na giełdach w Szanghaju i Shenzen coraz chętniej dzielą się z akcjonariuszami zyskiem. Wypłata dywidendy za 2023 r. zanotowała wzrost o 14 proc. rok do roku, co świadczy o pozytywnych tendencjach w tym obszarze.

Realia rynku nieruchomości w Chinach

Sytuacja na rynku nieruchomości pozostaje trudna, przy czym ceny nieruchomości nadal spadają, a inwestycje w ten sektor zmniejszyły się. Wsparcie ze strony władz ma na celu poprawę sytuacji, jednak znacząca nierównowaga między popytem i podażą może utrudniać skuteczność stymulacji.

Decyzje dotyczące ceł na samochody elektryczne

Unia Europejska ogłosiła podwyżkę taryf na samochody elektryczne, co wpłynie na chińskich producentów. Pomimo tego, chińscy eksporterzy mogą zamortyzować część taryf dzięki wysokim marżom, a ograniczenie wpływu ceł na chiński eksport może wynieść jedynie 0,1 pkt proc.