Za 18 miesięcy Energa uruchomi dwa znaczące projekty

Jeszcze do końca przyszłego roku firma Energa planuje uruchomić produkcję energii z bloków gazowo-parowych w Ostrołęce i Grudziądzu.

Pierwszy z nich, o mocy netto 745 MWe, został na koniec maja zaawansowany w blisko 70 procentach. Koszt inwestycji szacowany jest na około 2,85 mld zł, z czego do końca I kwartału wydatkowano ponad 1,9 mld zł.

Energa zapewnia, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Natomiast inwestycja w Gdańsku ciągle pozostaje w zawieszeniu.

Firma informuje również o dotarciu na plac budowy w Ostrołęce kluczowych elementów bloku energetycznego. Dodatkowo wybudowano 28-kilometrowy gazociąg, który połączy elektrownię z gazociągiem Polska-Litwa, przechodzący przez teren pięciu gmin.

Prace budowlane przy instalacji w Grudziądzu również posuwają się do przodu – w prawie 80 procentach – o mocy netto 563 MWe. Koszt tego przedsięwzięcia osiąga około 2 mld zł, z czego ponad 1,1 mld zł zostało wydane do końca I kwartału.

Aktualnie na placu budowy trwają istotne prace, szczególnie dotyczące instalacji turbozespołu, stanowiącego serce inwestycji.

Należy zauważyć, że Energa nadal nie podjęła decyzji odnośnie budowy instalacji gazowo-parkowej w Gdańsku, choć pierwotnie planowano moc do 456 MWe. Decyzja ta nie została podjęta, pomimo zawarcia porozumienia z Orlenem w sprawie finansowania inwestycji oraz przeprowadzenia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy.

Tworzone w Ostrołęce i Grudziądzu instalacje są kluczowymi projektami Energi w obszarze budowy niskoemisyjnych źródeł energii, które mają bilansować krajowy system elektroenergetyczny.

Orlen, koncern z Płocka, dążąc do redukcji emisji CO2 o 40 procent na każdą megawatogodzinę do 2030 r., planuje osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 r.

Zgodnie z planem Orlenu, do końca dekady grupa ma posiadać około 4 GW mocy zainstalowanej w energetyce gazowej, bilansującej z energią odnawialną.

Obecnie firma posiada cztery bloki gazowo-parowe w Płocku, Włocławku, na warszawskim Żeraniu oraz w Stalowej Woli. Łączna moc tych bloków to 2 GW. Po uruchomieniu instalacji w Ostrołęce i Grudziądzu moc przekroczy 3,2 GW.

Orlen ma również w planach budowę jednostki gazowej na warszawskich Siekierkach.