Polska nie spełnia warunków do wprowadzenia euro, pomimo chęci.

Raport Komisji Europejskiej na temat gotowości krajów członkowskich, które jeszcze nie przyjęły europejskiej waluty, powstaje raz na dwa lata.

Aby przyjąć strefę euro w danym kraju, koniecznie trzeba spełnić minimum cztery warunki. Pierwszy z warunków KE dotyczy stabilności cen. Stanowi on, że w danym kraju nie może być od średniego poziomu cen obliczonego dla trzech państw w strefie euro z najniższą inflacją. Według Eurostatu najniższa inflacja w strefie euro jest obecnie na Litwie, gdzie wskaźnik ten wynosi zaledwie 0,3 proc.

Drugi warunek dotyczy finansów publicznych i nakazuje, aby , a dług publiczny nie przekraczał 60 proc. PKB. W związku z przekroczeniem limitu dotyczącego luki w budżecie Polska została objęta 19 czerwca przez KE wraz z sześcioma innymi krajami. W raporcie z 2022 r. warunek równowagi finansów publicznych był jedynym, jaki Polska spełniała.

Warunek numer trzy dotyczy stabilnej waluty i stanowi, że państwo chcące przystąpić do strefy euro musi uczestniczyć w mechanizmie kursowym ERM II przez co najmniej dwa lata.

Czwarty warunek przystąpienia do strefy euro dotyczy . Mogą one być większe najwyżej o 2 pkt proc. od średniej obliczonej dla trzech państw w strefie euro z najniższymi stopami procentowymi. Zgodnie z raportem Polska obecnie przystąpienia do strefy euro. Polska Komisji Europejskiej, co również uniemożliwia jej wejście do strefy euro.

Obecnie nie należy do niej łącznie siedem państw członkowskich UE: KE w raporcie podkreśliła, że wszystkie te państwa z wyjątkiem Danii są . Dania korzysta z tzw. klauzuli opt-out dającej jej możliwość nieprzystępowania do danej polityki UE i z tego powodu nie podlega cyklicznej ocenie KE.

Od 1 stycznia 2023 roku . Od przyszłego roku do eurolandu miała dołączyć także Bułgaria. Raport KE wskazuje jednak, ze ten kraj nadal nie spełnia warunku stabilności cen.