Radykalna restrukturyzacja w Orlenie: 21 członków zarządu i rady bez otrzymania absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu, które obraduje w Płocku (Mazowieckie), nie udzieliło absolutorium 11 członkom zarządu pełniącym swe funkcje w 2023 r., w tym ówczesnemu prezesowi spółki Danielowi Obajtkowi. Absolutorium nie uzyskało również 10 członkom rady nadzorczej pełniącym swe funkcje w 2023 r., w tym ówczesnemu przewodniczącemu Wojciechowi Jasińskiemu.

Po tych zmianach na wniosek przedstawiciela Skarbu Państwa obrady zostały przerwane. Zgodnie z decyzją akcjonariuszy Orlenu, oprócz Daniela Obajtka, absolutorium nie otrzymali również: Armen Artwich, Adam Burak, Patrycja Klarecka, Michał Róg, Jan Szewczak i Józef Węgrecki, a także Piotr Sabat, Krzysztof Nowicki, Iwona Waksmundzka-Olejniczak oraz Robert Perkowski.

W każdym z głosowań nad 11 członkami zarządu przeciwnie udzieleniu absolutorium opowiedziało się ponad 90 proc. akcjonariuszy. Jak zdecydowali akcjonariusze Orlenu, oprócz Wojciecha Jasińskiego, absolutorium nie otrzymali także: Andrzej Szumański, Anna Wójcik, Barbara Jarzembowska, Andrzej Kapała, Michał Klimaszewski, Roman Kusz, Jadwiga Lesisz oraz Anna Sakowicz – Kacz i Janina Goss.

W stosunku do każdego członka rady nadzorczej za nieudzieleniem absolutorium było 83 proc. głosów. Polityczna zemsta? Głosowania nad absolutorium przeprowadzono osobno i imiennie. W każdym z projektów uchwał widniał zapis, że ZWZ nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 zarówno w przypadku członków zarządu, jak i rady nadzorczej Orlenu, którzy sprawowali funkcje w okresie.

W przypadku Orlen analiza działalności spółki w roku 2023 prowadzi do wniosku o braku przesłanek do udzielenia absolutorium dla członków zarządu i członków rady nadzorczej Orlen – wskazano w uzasadnieniu załączonym do projektów uchwał, przygotowanych na ZWZ. Stanowisko to – jak wskazano w dokumencie – jest spowodowane „negatywnym wpływem decyzji podejmowanych przez członków organów pełniących funkcje w 2023 r. na wyniki finansowe i działalność operacyjną spółki”.

Po głosowaniach obrady zostały przerwane na wniosek przedstawiciela Skarbu Państwa. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu będzie kontynuowane 24 lipca.

CZYTAJ TAKŻE: UJAWNIAMY. Ogromne napięcie w Orlenie i śmierć na posiedzeniu zarządu. „Dyrektor osunął się, wysiadło serce, reanimacja nic nie dała” md/PAP