Sztuczna inteligencja może być odpowiedzialna za brak kontaktu z obcymi istotami

Sztuczna inteligencja jest obecna już w większości aspektów naszego życia (nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy). AI miała również pomóc nam w tworzeniu zaawansowanych rakiet i łazików, by móc lepiej i szybciej eksplorować kosmos.

Jednakże niektórzy badacze są zdania, że sztuczna inteligencja przeszkadza w odkryciu obcych cywilizacji. Badacze uważają, że niezwykle szybki rozwój sztucznej inteligencji oraz generowanych przez nią odkryć, i diametralnie zakłóca zrównoważoną eksplorację kosmosu.

Może się to wydawać co najmniej dziwne i niedorzeczne, lecz naukowcy mają wytłumaczenie. Sztuczna superinteligencja będzie posiadać gigantyczny potencjał do zwiększania własnych możliwości z szybkością, która wyprzedza nasze własne (i obcych).

Wskazują, że prawdopodobieństwo, że coś pójdzie nie tak, jest ogromne. , zanim kiedykolwiek będą miały okazję stać się cywilizacjami wieloplanetarnymi.

Przykładowo, poszczególne państwa mogą rozwijać swoje technologie, które mogą zostać wykorzystane podczas wojen. Z kolei jeśli będzie oddawana jej (sztucznej inteligencji) coraz większa władza, może doprowadzić to zniszczeń na niespotykaną jak dotąd skalę.

Przy braku kontroli może to doprowadzić do upadku całej cywilizacji (naszej i na innych planetach). Naukowcy oszacowali, że . Wskazują, że jest to czas między możliwością odbierania i nadawania sygnałów między gwiazdami (1960 rok) a szacowanym pojawieniem się sztucznej superinteligencji (2040 rok) na naszej planecie.

Jeśli taką możliwość połączy się z optymistycznymi wersjami (liczba aktywnych, zdolnych do komunikacji obcych cywilizacji w Drodze Mlecznej), to okazuje się, że istnieje zaledwie garstka inteligentnych gatunków.

Ponadto, jeśli są one na podobnym poziomie technologicznym co my, to ich wykrycie będzie niezwykle trudne. Jak piszą naukowcy w swoim artykule naukowym: „Niniejsze badanie analizuje hipotezę, że szybki rozwój sztucznej inteligencji (AI), którego kulminacją jest pojawienie się sztucznej superinteligencji (ASI), może działać jako „filter”, który jest odpowiedzialny za niedobór zaawansowanych technologicznie cywilizacji we wszechświecie. Sugeruje się, że taki filtr pojawia się, zanim te cywilizacje będą mogły rozwinąć stabilną, wieloplanetarną egzystencję, co sugeruje, że typowa długowieczność cywilizacji technicznej wynosi mniej niż 200 lat”.

Jaka przyszłość czeka nas ze sztuczną inteligencją? Naukowcy uważają, że ich hipotezy są przestroga dla ludzi i służą jako wyzwanie, by ustanowić solidne ramy regulacyjne. Nowe prawa miałyby kierować rozwojem sztucznej inteligencji, m.in. rozwojem AI w systemach wojskowych.

Regulacje miałyby zapewnić to, że . Science Alert przytacza tutaj słowa historyka Yuvala Noah Harariego, który stwierdził, że nic do tej pory nie przygotowało nas na skutki istnienia na naszej planecie nieswiadomych, superinteligentnych istot (super-AI).

Badacze zauważają, że integracja autonomicznej sztucznej inteligencji z wojskowymi systemami obronnymi musi być szczególnie kontrolowana. Oddanie władzy autonomicznym systemom, by uzyskać , mogłoby nieumyślnie uruchomić cały łańcuch szybko eskalujących destrukcyjnych wydarzeń.

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym .